اسفندیار آقاجانی

یکشنبه 1 بهمن 1396

مرحوم عباد معیری از اهالی هشتپر طوالش با ماشین لندرور تازه ترخیص شده اش

عکس قدیمی -سال 1355- ساحل انزلی

مرحوم عباد معیری از اهالی هشتپر طوالش با ماشین لندرور تازه ترخیص شده اش
به همراه سید آقا کرامت راننده جرثقیل اداره برق وقتنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.