اسفندیار آقاجانی

چهارشنبه 10 خرداد 1396

آتش سوزی بازار خطبه سرا-

امسال (95 و96)سه بار دربازارخطبه سرا آتش سوزی گسترده ای رخ داده
باراول حدود 18مغازه
باردوم حدود شش مغازه
بارسوم هم حدود شش مغازه...
تمامی این مغازه های ساختمانهای فرسوده و قدیمی بوده اند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.