اسفندیار آقاجانی

شنبه 5 فروردین 1396

انوشیروان خان کبود مهری

حکم از طرف هیئت اتحاد اسلام بنام انوشیروان خان کبودمهری برای حکومت شرق گیلان(لنگرود)

انوشیرران خان کبودمهری در زمان حاکمیت شرق گیلان(کتاب تاریخ تالش عبدالکریم آقاجانی)
 ماهان کبود مهری
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.