اسفندیار آقاجانی

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395

تیم نسیم خطبه سرا سال 59

تیم  نسیم خطبه سرا سال 59

ایستاده از راست کیوان افتابی اکبر پور رحمتی سوست(اکبر مکانیک) مرحوم نوروز یگانه نژاد وعلی (عاشور) یکرنگ ایرج ارچینی  صمید نعمتی نشسته از راست جعفر نعمتی عیسی خاکزند فرخ رضوانپور نجف نعمتی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.